« سوزندوزی و رودوزی در آذربایجان غربی | HOME | معرفی صنایع دستی استان کردستان (گيوه - چارق) هنرهای سنتی »

September 14, 2006

چيغ بافی (چیق بافي) - هنرهای دستی

هنرهای دستی عشایر ایران که شهره خاص و عام است در عصر حاضر از دامنه کاربردی خود پای فراتر نهاده و از صنعت به هنر تکامل یافته اگر روزگاری گبه دختر قشقایی کفپوش بنه بختش بود امروزه زینت بخش خانه های مدرن شهریست . چیق بافی نیز از هنرهای کاربردی است که هنوز در زندگی شهری نیامده آنچه در ذیل می آید اشنایی کلی است با چیغ بافی .

چيغ كه عبارت از بافت حصيري به پهناي تقريبي 150 سانتيمتر است و روي آن نقش هاي متفاوتي به وسيله نخ هاي رنگارنگ پشمي ايجاد ميشود يكي از توليدات مناطق عشاير نشين كشورمان ميباشد كه براي حفاظت اطراف سياه چادرها از آن استفاده ميشود . براي تهيه چيغ ، ني لازم را از اطراف رود خانه ها فراهم نموده سپس آنرا مي‌تركانند و به چهار قسمت تقسيم مي‌نمايند به طوريكه پهناي هر قسمت نزديك به يك سانتيمتر مي‌گردد بعد از نخ پشمي ريسيده شده (كه معمولا رنگي است) براي بافت استفاده ميشود . بافندگان كه معمولا از زنان عشاير هستند طرح مورد نظر براي تهيه محصول را يا بخاطر داشته و به طور ذهني آن را به قسمتهاي متفاوت تقسيم نموده و هر ني را بر طبق آن مي‌بافند و يا اينكه طرح را روي كاغذ ترسيم كرده و هر ني را روي نقشه نخ پيچي مي‌كنند كه در مورد زنان چادر نشين حالت اول بيشتر صادق است . اين طرحها كه تماما اصيل و سنتي مي‌باشند گوناگون و زيبا بوده و نقشهايي نظير شير ، آهو ، گوزن و ... را شامل مي‌شود . هر دستهاي كه بافته مي‌شود شامل 32 عدد ني است كه در صورت لزوم دسته ها را بهم مي‌بافند عرض چيغ به طور معمول 5/1 سانتيمتر ميشود . 32 عدد آن قريب 50 سانتيمتر خواهد بود و يك عدد چيغ 3*5/1 متر از 6 دسته تشكيل شده است . چيغ بافان ني ها را بعدا مانند پرده بافان تنگ همديگر مي‌بافند و بدين ترتيب نقش ظاهر ميشود و هم چيغ به صورت ديوار قابل استفاده مي‌گردد . نظر به زيبايي طرحهاي چيغ و نيز اختياري و قابل تغيير بودن فواصل ني ها ، از چيغ در زنندگي شهري نيز ميتوان به عنوان پرده ، پاراوان ، پوشش ديوار و ... استفاده نمود .

لطفا جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت اصلی در آدرس www.soozandoozi.ir مراجعه فرمائید.

Posted at September 14, 2006 09:59 PM

Trackback Pings

TrackBack URL for this entry:
http://www.soozandoozi.ir/cgi-bin/mt/MT-3.2-en_US/mt-tb.cgi/12

Comments
Post a comment

Remember personal info?