September 16, 2006

ترمه بافی - ترمه دوزی

ترمه دوزی یا دوخت کشمیری ترمه بافي هنر ظريف و زيبايي كه قدمت آن در ايران به اوايل دوره صفويه برمي گردد و محل بافت آن كرمان و يزد است، اكنون با كم توجهي اي كه براي حفظ و...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 09:55 PM | Comments (0) | TrackBack

September 15, 2006

گيوه پاي پوشي در راه فراموشي - Light cotton summer shoes

صنعتی در راه فراموشی

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 05:23 PM | Comments (0) | TrackBack

معرفی صنایع دستی استان کردستان (گيوه - چارق) هنرهای سنتی

گیوه (Giveh) Light cotton summer shoes گيوه - چارق مناطق كوهستاني كردستان و باختران و فارس و گذرگاههاي صفب العبور آن‌ها، كم بوده راههاي ارتباطي ماشين رو، نوع معيشت مبتني بردامداري و كشاورزي و ضرورت تحرك فراوان در فصول...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 05:03 PM | Comments (0) | TrackBack

September 14, 2006

چيغ بافی (چیق بافي) - هنرهای دستی

هنرهای دستی عشایر ایران که شهره خاص و عام است در عصر حاضر از دامنه کاربردی خود پای فراتر نهاده و از صنعت به هنر تکامل یافته اگر روزگاری گبه دختر قشقایی کفپوش بنه بختش بود امروزه زینت بخش خانه...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 09:59 PM | Comments (0) | TrackBack

September 03, 2006

سوزندوزی و رودوزی در آذربایجان غربی

موقعيت جغرافيايي استان آذربايجان غربي استان آذربايجان غربي با احتساب درياچه اروميه حدود 43660 كيلومتر مربع مساحت دارد. اين استان كه در شمال غرب ايران واقع شده 65/2 درصد از مساحت كل كشور را تشكيل مي‌دهد. استان آذربايجان غربي از...

لطفا برای خواندن ادامه‌ی اين مطلب كليك كنيد

Posted at 11:12 PM | Comments (0) | TrackBack